Mezinárodně uznávaná

Akreditace

Mezinárodně uznávaná

britská Akreditace

Prague Film Institute je držitelem akreditace britské vzdělávací agentury Edexcel Pearson, která vyhodnocuje, reguluje a monitoruje programy vysokých škol ve Velké Británii. Od roku 2020 jsou naše jednoleté a dvouleté programy akreditovány BTEC Higher Nationals, kvalifikací zaměřenou na přípravu na profesní dráhu ve všech oblastech filmové tvorby a přípravu na další studium na vysoké škole. BTEC Higher Nationals je mezinárodně uznávaná vyšší odborná kvalifikace srovnatelná s prvními dvěma roky bakalářského studia a v současné době je vyučována na univerzitách a školách v 60 zemích světa. 

 

mezinárodně uznávaná kvalifikace

btec higher nationals

Kvalifikace BTEC Higher Nationals je mezinárodně uznávaná a každoročně se do ní zapojuje více než 100 000 studentů z 60 zemí světa. Naše programy jsou certifikovány kvalifikací Creative Media Production, obor film. Jednoletý program filmové tvorby končí certifikátem BTEC Higher Nationals Certificate (HNC). Dvouletý program filmové tvorby certifikátem BTEC Higher Nationals Diploma (HND). Programy jsou vypracovány podle britské kvalifikační soustavy a jsou v souladu s požadavky Boloňského procesu Evropské unie, který stanovil pravidla pro nabízení vyššího vzdělávání. Pro získání bakalářského mezinárodního titulu Bachelor of Arts (BA) mohou naši absolventi pokračovat dalším rokem studia na vysoké škole v zahraničí.

bakalářský titul

Postup na univerzitu

BTEC Higher Nationals jsou ekvivalentem k prvním dvěma rokům na univerzitě, poskytujícím moon postup na vice new 95% univerzit ve Velké Británii v druhém nebo třetím roce bakalářského studijního programu.  Odborné a teoretické znalosti získané v našich kurzech absolventy dobře připraví jak na práci ve filmovém průmyslu, tak i na pokračování studia. Po absolvování dvouletého programu na Prague Film Institutu je možné se rovnou přihlásit do třetího roku studia bakalářského programu podobného zaměření na jiné škole v zahraničí a získat titul BA. Pro více informací ohledně škol, které znávají BTEC Higher Nationals kvalifikace přejděte sem.

Světový leader ve vzdělávání

o pearson

Pearson je přední světová vzdělávací společnost se 40 000 zaměstnanci ve více než 70 zemích, kteří pomáhají lidem všech věkových kategorií dosáhnout měřitelného pokroku v jejich životech prostřednictvím vzdělávání. Ve Velké Británii je Pearson největší udělující organizací nabízející akademické a odborné kvalifikace, které jsou celosvětově uznávané a zahrnují kvalifikace jako Edexcel, BTEC, BTEC Higher Nationals a LCCI.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?