3-leté prezenční studium

Bakalářský program filmové tvorby

Prague Film Institute > Bakalářský program filmové tvorby
Bakalářský prezenční studijní program

Filmová tvorba - titul BcA.

 

Bakalářské studium filmové tvorby  je tříletý prezenční studiní program zaměřený na praktickou výuku, který kombinuje vyšší odbornou kvalifikaci BTEC Higher Nationals a bakalářský studijní obor. Výuka probíhá v prostorách Prague Film Institutu v Praze. Jako student tohoto programu máte nárok na studentské vízum a volný přístup na trh práce v EU.

Během studia postupně získáte 3 různé Certifikáty:

 • První ročník je zakončen mezinárodně uznávaným britským certifikátem BTEC HNC v oboru film.
 • Na konci druhého ročníku získáte diplom BTEC HND v oboru film
 • Třetí ročník zakončíte vysokoškolským titulem Bakalář umění (Bachelor of Arts (BcA.))

Základem učebního plánu je náš dvouletý program filmové tvorby, rozšířený o doplňkové workshopy a projekty. Každý akademický rok budete mít možnost podílet se na natáčení až 20 krátkých filmů a scének různých stylů včetně 2 vlastních závěrečných filmů hodných festivalu. Po dokončení programu budete mít dostatek materiálu pro sestavení svého osobního filmového portfolia.

Na konci tohoto bakalářského studia natočíte až 6 vlastních závěrečných filmů hodných festivalu a budete připraveni začít pracovat přímo ve filmovém průmyslu nebo pokračovat ve studiu na magisterské úrovni.

POPIS PROGRAMU

Typ: Praktická výuka

Termíny a školné: viz Ceník

Uzávěrka přihlášek: 15. dubna 2024

Délka: 3 roky
(letní prázdniny červenec – srpen)

Titul: Bc.

Studium: prezenční 

Jazyk výuky: Angličtina

Studenti: Malé skupiny (10-15 studentů)

obor

Zvol si svou specializaci

 • Produkce
 • Režie
 • Kamera
 • Scenáristika
 • Post-produkce
 • Dokumentaristika

V tomto programu se naučíte základy obecné filmové tvorby, které jsou nezbytné pro úspěšnou kariéru ve filmovém průmyslu. Kromě toho si zvolíte specializaci v oboru podle svého zájmu (vyberete si v přihlášce). Praktická výuka bude zaměřená na vaši specializaci.

Co nabízíme

Filmy festivalové kvality

V průběhu studia natočíte až 60 krátkých filmů a minimálně 6 krátkých filmů festivalové kvality. Pro své filmové projekty budete mít zdarma přístup k plně vybavenému green-screen studiu s osvětlovacím parkem a ke špičkové filmové technice

Co nabízíme?

Benefity kurzu

Praktický přístup

Během studia budete všechny znalosti získané ve třídě využívat zároveň i v praxi. Během kurzu natočíte až 60 krátkých filmů a scén, které budete moci využít pro vaše filmové portfolio.

Nechte se vést odborníky z filmové praxe

Malý počet studentů ve třídě znamená více času pro vás s našimi lektory. Dostane se vám individuálního vedení při práci na projektech. Naši lektoři se aktivně podílejí na dění ve filmovém průmyslu a mohou vám nabídnout tipy na nejnovější trendy ve filmové tvorbě.

Stáž na filmovém place

Naši nejlepší studenti budou mít možnost absolvovat stáž na profesionálním filmovém place. Díky stáži si rozšíříte síť důležitých kontaktů a získáte možnost v tomhle velmi konkurenčním oboru zviditelnit.

Filmy hodné festivalů

Během studia natočíte nejméně 6 filmů, které se nebudete muset bát poslat na filmový festival, pro které budete mít k dispozici lokace v našich prostorách včetně zeleného plátna a světelného studia a profesionálního vybavení včetně kamer RED.

podrobnosti o programu

povinné vybavení

Všichni naši studenti by si měli pro studium opatřit vlastní:

 • Externí přenosný disk s minimální kapacitou 2 TB
 • Notebook pro domácí přípravy, samostudium a procvičování postprodukčních technik. Naším cílem je naučit studenty, jak dosáhnout kvalitních výsledků střiháním na vlastním počítači. Ujistěte se, že jste vybrali notebook, který splňuje minimální doporučenou konfiguraci viz níže. Pro úkoly, které vyžadují speciální softwarové nástroje, však budete moci využít i školní počítače
KomponentMinimální konfiguraceDoporučená konfigurace
CPUIntel COre i7 or AMD Ryzen 7Intel Core i9 or AMD Ryzen 9
RAM16 GB32 GB+
GPU4 GB VRAM8 GB+ VRAM
Media StorageSSD or RAIDSSD, Direct Attached RAID or NAD RAID (10 GbE)

 

 • Rozpočet na vlastní filmy – naše škola klade důraz na důležitost praktické výuky ve formě profesionální přípravy a natáčení závěrečných filmů. Na rozdíl od standardní výuky ve třídě se náklady na natáčení mohou značně lišit v závislosti na vašem scénáři a vizi režiséra a kameramana. V případě workshopů vedených učiteli hradíme všechny nebo většinu výrobních nákladů. Při natáčení vlastních filmů vám škola poskytne techniku, ale ostatní náklady musíte vy a vaši spolužáci hradit sami. V rámci našich osnov vás naučíme, jak chytře snížit výrobní náklady na minimum. I při šetrném rozpočtování odhadujeme, že na natáčení projektů budete potřebovat cca 5 – 10 000 Kč za semestr plus rozpočet na finální filmy, které se natáčejí na konci každého semestru. Škola vám poskytne filmovou techniku a auto, ale všechny ostatní náklady na produkci jsou ve vaší zodpovědnosti. Doporučujeme vám, abyste si pečlivě naplánovali rozpočty svých filmů. Napište nebo vyberte skript, který odpovídá vašim rozpočtovým možnostem.

Co je zahrnuto

Chápeme, že studium na Prague Film Institutu znamená pro naše studenty velký finanční závazek. Rádi bychom tedy zde shrnuli, co Vaše školné pokryje: 

 • Přednášky, workshopy & master classes
 • Výukové materiály
 • Tituly
  • BTEC HNC in Creative Media Industry (Pathway Film)
  • BTEC HND in Creative Media Industry (Pathway Film)
  • Bakalář umění (BcA.)
 • Filmová technika (více zde)
  • Profesionální filmové kamery & další vybavení
  • Plně vybavená střihová stanice vybavená postprodukčním softwarem
  • Pro každého studenta vlastní licence Premiere Pro/Da Vinci/AVID Pro Tool
  • Školní vůz pro zajištění logistiky během natáčení
 • Green screen studio a soukromý kinosál 
 • Workshopy na Slezské univerzitě v Opavě 
 • Filmové stáže pro nejlépe hodnocené studenty 
 • Exkurze u partnerů z filmového odvětví 
 • Slevy u partnerů školy

Co není zahrnuto

 • Cestovní náklady
 • Volitelné workshopy
 • Produkční náklady na studentské filmy  (např. lokace, herci, pohonné hmoty, ..)
 • Náklady na bydlení a stravu

Praha je však stále levnější než řada dalších evropských měst. Hlavní město České republiky je velmi bezpečné a nabízí vysoký standard v oblasti bydlení i zdravotnictví.

Nauč se cizí jazyk!

Výhody programu

Výuka probíhá  v angličtině, ale zároveň nabízíme pro zájemce i výuku českého jazyka. Máte jedinečnou možnost se naučit nový jazyk přímo v praxi, v co nejautentičnějším prostředí. Na konci studia budete ovládat přinejmenším základy českého jazyka, což Vám přidá plusové body v českém filmovém průmyslu.

Studijní osnovy

První dva roky budete studovat stejné kurzy jako studenti dvouletých programů filmové tvorby. Ve třetím ročníku budete mít více pokročilejších a specializovanějších předmětů na základě své specializace a pod vedením našich učitelů se zaměříte na psaní a dokončování své bakalářské práce.

Celé studium probíhá v angličtině, z toho důvody máme i popisy jednotlivých studijních okruhů v jazyce výuky. 

Specializace: Scénáristika

Drama

 • Narrative Structure
 • Techniques
 • Diegetic and non-diegetic elements
 • Abbreviation
 • Fabula
 • Flashback and forward
 • Voice over and narration
 • Backstory
 • Foreshadowing
 • Mirroring
 • Anticipation
 • Suspense
 • Point of no return
 • Coincidence
 • Symbols and representations
 • Mise en scéne
 • Audience empathy
 • 3 act structures
 • Freytag’s analysis (Exposition, rise, climax, fall and denouement)
 • Equilibrium
 • Protagonist
 • Genre and hybrid genre

Narrative

 • Plot
 • Theme
 • Setting
 • Atmosphere
 • Pace
 • Characters
 • Point of view
 • Concept
 • Treatment
 • Synopsis
 • Pitch
 • Literary devices
 • Narrative Theories
 • Narrative Structures
 • Levels of Narrative
 • Audience Considerations
 • Product Considerations
 • Client Needs
 • Media Product Requirements

Natáčení filmu

 • Naučíš se, jak postupovat při výrobě filmu
 • Dozvíš se jak organizovat svůj čas během natáčení
 • Jak řídit filmový projekt v souvislosti s produkcí
 • Natočíš svůj vlastní film a budeš se podílet na dalších společných projektech.
 • Jak získat producenty a sponzory pro svůj krátký film.
 • Dozvíš se o marketingových a propagujících strategiích pro krátký film.

Osobní profesní rozvoj

 • Kariérní aspirace
 • Analýza vlastních schopností a výběr konkrétní pracovní pozice
 • Kariérní možnosti
 • Vytvoření portfolia/životopisu/motivačního dopisu
 • Získání profesních kontaktů
 • Obchodní modely/ Legislativa/ Daňové povinnosti/ Právní záležitosti/vedení záznamů/smlouvy/duševní vlastnictví
 • Granty/stáže
 • Příprava na pohovor
  • Každý student bude mít možnost absolvovat pohovor v produkční společnosti

Advanced Film Production Studies

 • In-depth group and individual meetings with tutors developing scripts
 • Concept
 • Genre
 • Treatment
 • Script
 • Pitching
 • Pre-production
 • Shooting of Film
 • Post-Production
 • Equipment
 • Camera Set-up
 • Lighting & Rigging
 • Sound Set-up
 • Editing
 • Final Cut

Stáž

 • Naučíš se odpovědnosti pro filmové odvětví nezbytnou
 • Poznáš nové lidi a získáš osobní zkušenost
 • Získáš pracovní morálku a zkušenosti v zaměstnání
 • Dostaneš osobní hodnocení a představu o plánování své budoucí kariery
 • Vše, co se naučíš ti pomůže k tvému budoucímu rozvoji

Branding & Identity

 • The Function of Branding and Identity
 • Developing a Unique Brand Identity
 • Company Identity
 • Brand
 • Branding Guidelines
 • Visual Identity Strategy
 • Output and Platforms
 • Testing
 • Presentation and Justification of Strategy Using Industry Conventions
 • Development Opportunities

Český jazyk

specializace: režie

Narrative

 • Plot
 • Theme
 • Setting
 • Atmosphere
 • Pace
 • Characters
 • Point of view
 • Concept
 • Treatment
 • Synopsis
 • Pitch
 • Literary devices
 • Narrative Theories
 • Narrative Structures
 • Levels of Narrative
 • Audience Considerations
 • Product Considerations
 • Client Needs
 • Media Product Requirements

Art Direction and Production Design

 • Evaluating a film treatment
 • Genre
 • Narrative structure
 • Time period
 • Visual language
 • Motif
 • Colors
 • Colour and mood
 • Design style
 • Historic/ Contemporary/ Futuristic
 • Design sketches
 • Sets
 • Props (Built/made vs rented/purchased)
 • Scenes
 • Location vs studio/soundstage
 • Visual effects shots
 • Location Scouting
 • Mood Boards
 • Story Boards
 • Computer Models
 • Samples

Shooting of Film

 • Workflow in Film Production
 • Project Management related to Film Production
 • Shooting a short film as a collaborative project
 • Pitching of short film
 • Marketing and Promotion strategy of short film

Personal Professional Development

 • Career aspirations
 • Mapping own skills to specific job roles
 • Career Options
 • Creating Portfolio/CV/Motivational Letter
 • Professional Networking
 • Small Business Models
 • Grants/Residencies/Internships
 • Tax liabilities
 • Legalities/Record keeping/Contracts/Intellectual Property
 • Preparing for Interview
 • Each student will be given an opportunity to have an interview for Production Companies according to skill set

Advanced Film Production Studies

 • In-depth group and individual meetings with tutors developing short films
 • Concept
 • Genre
 • Treatment
 • Script
 • Pitching
 • Pre-production
 • Shooting of Film
 • Post-Production
 • Equipment
 • Camera Set-up
 • Lighting & Rigging
 • Sound Set-up
 • Editing
 • Final Cut

Internship

 • Industry roles and responsibilities
 • People and interpersonal skills
 • Work culture and employment expectations
 • Self-evaluation, development and career planning
 • Future development opportunities

Branding & Identity

 • The Function of Branding and Identity
 • Developing a Unique Brand Identity
 • Company Identity
 • Brand
 • Branding Guidelines
 • Visual Identity Strategy
 • Output and Platforms
 • Testing
 • Presentation and Justification of Strategy Using Industry Conventions
 • Development Opportunities

Czech Language

Specializace: Kamera

Storyboarding

 • Visual Expression of ideas
 • Images
 • Camera Movements
 • Camera Angles
 • Sound Direction
 • Transition
 • Edits
 • Storyboard Layout
 • Storyboard for different sectors
 • Drawing and Design Techniques
 • Point of View
 • Shot/View Types
 • Movements
 • Angles and Framing

Art Direction and Production Design

 • Evaluating a film treatment
 • Genre
 • Narrative structure
 • Time period
 • Visual language
 • Motif
 • Colors
 • Colour and mood
 • Design style
 • Historic/ Contemporary/ Futuristic
 • Design sketches
 • Sets
 • Props (Built/made vs rented/purchased)
 • Scenes
 • Location vs studio/soundstage
 • Visual effects shots
 • Location Scouting
 • Mood Boards
 • Story Boards
 • Computer Models
 • Samples

Shooting of Film

 • Workflow in Film Production
 • Project Management related to Film Production
 • Shooting a short film as a collaborative project
 • Pitching of short film
 • Marketing and Promotion strategy of short film

Personal Professional Development

 • Career aspirations
 • Mapping own skills to specific job roles
 • Career Options
 • Creating Portfolio/CV/Motivational Letter
 • Professional Networking
 • Small Business Models
 • Grants/Residencies/Internships
 • Tax liabilities
 • Legalities/Record keeping/Contracts/Intellectual Property
 • Preparing for Interview
 • Each student will be given an opportunity to have an interview for Production Companies according to skill set

Advanced Film Production Studies

 • In-depth group and individual meetings with tutors developing short films
 • Concept
 • Genre
 • Treatment
 • Script
 • Pitching
 • Pre-production
 • Shooting of Film
 • Post-Production
 • Equipment
 • Camera Set-up
 • Lighting & Rigging
 • Sound Set-up
 • Editing
 • Final Cut

Internship

 • Industry roles and responsibilities
 • People and interpersonal skills
 • Work culture and employment expectations
 • Self-evaluation, development and career planning
 • Future development opportunities

Branding & Identity

 • The Function of Branding and Identity
 • Developing a Unique Brand Identity
 • Company Identity
 • Brand
 • Branding Guidelines
 • Visual Identity Strategy
 • Output and Platforms
 • Testing
 • Presentation and Justification of Strategy Using Industry Conventions
 • Development Opportunities

Czech Language

Specializace: Produkce

Advanced Editing for Film and TV

 • Rhythm and Pacing
 • Identification of Cutting Points
 • Rhythmic Repetition of Action in Narrative
 • The Dramatic Effects of Different Pacing in Cutting
 • Avoiding Flat Pace
 • Selecting Music for Dramatic Purpose
 • Source and Score Music
 • Rhythm and Cutting with Music
 • Color Grading
 • Tracklaying
 • Mixing of Sound
 • Technical Suitability
 • Sound Quality
 • Dialogue
 • Background Sound
 • Atmos
 • Transitions
 • Motion Effects
 • Layered Video Effects
 • Illusion Effects

Visual Effects Practices

 • Roles within VFX
 • VFX Design
 • Shot identification
 • Shot requirements
 • Style
 • Genre
 • Storyboarding
 • Animatics
 • Filming
 • Codecs
 • Still Photography
 • CGI Supervision
 • Green Screen
 • Virtual Sets
 • Light Matching
 • HDRI
 • Matchmoving
 • Photogrammetry
 • VFX paint
 • Motion/performance capture
 • Miniatures
 • Forced perspective
 • 3D modelling
 • Compositing

Shooting of Film

 • Workflow in Film Production
 • Project Management related to Film Production
 • Shooting a short film as a collaborative project
 • Pitching of short film
 • Marketing and Promotion strategy of short film

Personal Professional Development

 • Career aspirations
 • Mapping own skills to specific job roles
 • Career Options
 • Creating Portfolio/CV/Motivational Letter
 • Professional Networking
 • Small Business Models
 • Grants/Residencies/Internships
 • Tax liabilities
 • Legalities/Record keeping/Contracts/Intellectual Property
 • Preparing for Interview
 • Each student will be given an opportunity to have an interview for Production Companies according to skill set

Advanced Film Production Studies

 • In-depth group and individual meetings with tutors developing short films
 • Concept
 • Genre
 • Treatment
 • Script
 • Pitching
 • Pre-production
 • Shooting of Film
 • Post-Production
 • Equipment
 • Camera Set-up
 • Lighting & Rigging
 • Sound Set-up
 • Editing
 • Final Cut

Internship

 • Industry roles and responsibilities
 • People and interpersonal skills
 • Work culture and employment expectations
 • Self-evaluation, development and career planning
 • Future development opportunities

Branding & Identity

 • The Function of Branding and Identity
 • Developing a Unique Brand Identity
 • Company Identity
 • Brand
 • Branding Guidelines
 • Visual Identity Strategy
 • Output and Platforms
 • Testing
 • Presentation and Justification of Strategy Using Industry Conventions
 • Development Opportunities

Czech Language

Specializace: Post-produkce

Storyboarding

 • Visual Expression of ideas
 • Images
 • Camera Movements
 • Camera Angles
 • Sound Direction
 • Transition
 • Edits
 • Storyboard Layout
 • Storyboard for different sectors
 • Drawing and Design Techniques
 • Point of View
 • Shot/View Types
 • Movements
 • Angles and Framing

Art Direction and Production Design

 • Evaluating a film treatment
 • Genre
 • Narrative structure
 • Time period
 • Visual language
 • Motif
 • Colors
 • Colour and mood
 • Design style
 • Historic/ Contemporary/ Futuristic
 • Design sketches
 • Sets
 • Props (Built/made vs rented/purchased)
 • Scenes
 • Location vs studio/soundstage
 • Visual effects shots
 • Location Scouting
 • Mood Boards
 • Story Boards
 • Computer Models
 • Samples

Shooting of Film

 • Workflow in Film Production
 • Project Management related to Film Production
 • Shooting a short film as a collaborative project
 • Pitching of short film
 • Marketing and Promotion strategy of short film

Personal Professional Development

 • Career aspirations
 • Mapping own skills to specific job roles
 • Career Options
 • Creating Portfolio/CV/Motivational Letter
 • Professional Networking
 • Small Business Models
 • Grants/Residencies/Internships
 • Tax liabilities
 • Legalities/Record keeping/Contracts/Intellectual Property
 • Preparing for Interview
 • Each student will be given an opportunity to have an interview for Production Companies according to skill set

Advanced Film Production Studies

 • In-depth group and individual meetings with tutors developing short films
 • Concept
 • Genre
 • Treatment
 • Script
 • Pitching
 • Pre-production
 • Shooting of Film
 • Post-Production
 • Equipment
 • Camera Set-up
 • Lighting & Rigging
 • Sound Set-up
 • Editing
 • Final Cut

Internship

 • Industry roles and responsibilities
 • People and interpersonal skills
 • Work culture and employment expectations
 • Self-evaluation, development and career planning
 • Future development opportunities

Branding & Identity

 • The Function of Branding and Identity
 • Developing a Unique Brand Identity
 • Company Identity
 • Brand
 • Branding Guidelines
 • Visual Identity Strategy
 • Output and Platforms
 • Testing
 • Presentation and Justification of Strategy Using Industry Conventions
 • Development Opportunities

Czech Language

Volitelné workshopy

Tyto volitelné předměty dále prohloubí vaše znalosti v oblasti filmové tvorby. Počet studentů ve třídě je však omezen, proto doporučujeme se rozhodnout a zapsat, co nejdříve, o vašem zařazení na workshop bude rozhodovat pořadí přihlášek. Studenti se mohou přihlásit na začátku každého akademického roku.

Akční scény

 • Types of action scenes
 • Security and specifics of shooting preparation
 • Stunt coordination
 • Directing of the action scenes 
 • Practical 1-day shooting workshop of action scene (script given by teacher)
 • Post-production of action scene footage from the workshop 

Podvodní natáčení

 • Diving course PADI® Open Water Diver (OWD)
  • OWD Certification fees
  • Study materials
  • 8 hours of diving theory classes and diving in pit  
  • Open Water Dive
  • Rental of diving equipment, including filling of bottles
 • Lessons of Underwater Cinematography 
  • Theory classes of Underwater Filmmaking (1 Day)
  • Diving & shooting with camera with tutor and camera assistant in deep swimming pool (min. 2 Days)
  • Rental of underwater Filmmaking equipment
   • Underwater housing Amphibico
   • Camera Red EpicC
   • Underwater lights
   • Hydrophone for underwater communication
   • Display monitor
 • Editing and Colorgrading of Underwater Footage 
  •  

This optional module is not included in the course tuition fee. The cost is usually around 1 600 USD (currently valid price is announced in the beginning of each academic year).

Dronová kinematografie

 • Rozsah: 20 hodin
 • Teoretické hodiny 
 • Prakticky nácvik létání s dronem
 • V rámci studia možnost získání licence pro pilotování dronů (poplatek za zkoušku není zahrnut v ceně kurzu)

Dokumentární film

 • Research in Documentary Filmmaking
 • Still photos, footage newspapers, online articles
 • Letters, Journals, diaries
 • Archival Research
 • Government Documents
 • Production process
 • Observational Documentary
 • Character-Driven Documentary
 • Interview Style Documentary
Tříletý bakalářský program: Film

Přihláška

Máte nějaký dotazy?

Ozvěte se nám

  Antispam control captcha
  ×

  Hello!

  Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

  × How can I help you?