Podání on-line

Přihláška – bakalářský program

Prague Film Institute > Přihláška – bakalářský program
Tříleté prezenční studium

Bakalářský program filmové tvorby

Přijímací řízení do bakalářského programu se skládá ze dvou kol. Pokud splníte podmínky přijetí v 1. kole, budeme vás kontaktovat a poskytneme vám pokyny k přípravě a podání podkladů požadovaných pro 2. kolo. Více informací o přihlašovacích materiálech si můžete přečíst v tomto dokumentu.

Svou specializaci si zvolíte v online přihlášce. 

Bakalářský program filmové tvorby

září 2024 - červen 2027

Specializace: režie, kamera, produkce, scenáristika, dokumentaristika, post-produkce
Forma studia: prezenční
Místo: Praha
Školné a termíny: viz „Ceník a termíny“

Vstupní předpoklady

Věk: 18 let

Pokud splňujete všechny požadavky kromě věku, kontaktujte nás. Můžete mít nárok na výjimku.

Angličtina: komunikativní úroveň

Žadatelé, kteří nejsou rodilými mluvčími v angličtině a kteří neabsolvovali poslední dva roky školní docházky v angličtině, musí prokázat znalost v angličtině na úrovni odpovídající rámcům uvedeným níže:

  • Společný evropský referenční rámec (CEFR) úroveň B2
  • PTE51
  • IELTS 5.5 (Reading a Writing musí být na úrovni 5.5)
  • Nebo ekvivalent výše uvedených

Pokud nejste schopni prokázat znalost angličtiny na těchto úrovních žádným certifikátem, vyhrazujeme si právo nezapsat uchazeče ke studiu do té doby, dokud úspěšně nesloží náš test z anglického jazyka.

Strukturovaný životopis (CV)

Váš životopis by měl obsahovat jméno příjmení, kontaktní údaje, pracovní zkušenosti nebo vaše reference z natáčení videí/filmů, předchozí vzdělání a kvalifikace, klíčové dovednosti.

Sken občanského průkazu

Od uchazečů z ČR a EU akceptujeme občanské průkazy. Uchazeči mimo EU musí podat sken svého cestovního pasu.

Sken středoškolského vysvědčení

Budete potřebovat středoškolské vysvědčení vydané střední školou,  která je ve vaší zemi akreditovaná Ministerstvem školství.

Podklady pro 1. kolo

Motivační dopis

1-2 normostrany (250-500 slov) o tom, proč chcete studovat film a proč právě na naší škole.

Kreativní portfolio

Pošlete nám nejlepší ukázku vaší kreativní tvorby. Forma je libovolná, může se jednat o: krátké video, fotografie, povídku, vizualizaci, scénář, atd. Pokud máte již zkušenosti s natáčením filmů, zašlete nám ukázku vašeho nejlepšího projektu s vysvětlením, jaká v něm byla vaše role a na jaké pozici jste působil.

Podklady pro 2. kolo

Esej

Filmová analýza

Napiš analýzu tebou vybraného filmu. Můžeš i svého.

On-line interwiev

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?