Podání on-line

Přihláška – Jednoletý program filmového herectví

Prague Film Institute > Přihláška – Jednoletý program filmového herectví
Vstupní požadavky

Jednoletý program - filmové herectví

Přijímací řízení do jednoletých filmových programů má dvě fáze. V první fázi je třeba zaslat přihlášku prostřednictvím naší online platformy. V online přihlášce si také vyberete požadovanou specializaci. Pokud splníte vstupní požadavky prvního kola, postoupíte do kola druhého, pro splnění jej musíte úspěšně projít pohovorem. Výsledek se od nás dozvíte do 24 hodin po pohovoru.

 

Jednoletý program - filmové herectví

Školné a termíny: viz „Ceník a termíny“

Obecné vstupní předpoklady

Věk: 18 let

Pokud nesplňujete požadavek na minimální věk (při splnění ostatních požadavků), prosím kontaktujte nás. Můžete mít nárok na výjimku.

Angličtina: komunikativní úroveň

Žadatelé, kteří nejsou rodilými mluvčími v angličtině a kteří neabsolvovali poslední dva roky školní docházky v angličtině, musí prokázat znalost v angličtině na úrovni odpovídající rámcům uvedeným níže:

 • Společný evropský referenční rámec (CEFR) úroveň B2
 • PTE51
 • IELTS 5.5 (Reading a Writing musí být na úrovni 5.5)
 • Nebo ekvivalent výše uvedených

Pokud nejste schopni prokázat znalost angličtiny na těchto úrovních žádným certifikátem, vyhrazujeme si právo nezapsat uchazeče ke studiu do té doby, dokud úspěšně nesloží náš test z anglického jazyka.

Sken občanského průkazu

Od uchazečů z ČR a EU akceptujeme občanské průkazy. Uchazeči mimo EU musí podat sken svého cestovního pasu.

Strukturovaný životopis (CV)

Váš životopis by měl obsahovat jméno příjmení, kontaktní údaje, pracovní zkušenosti nebo vaše reference z natáčení videí/filmů, předchozí vzdělání a kvalifikace, klíčové dovednosti.

Sken středoškolského vysvědčení

Požadován pouze v případě, že máte zájem na konci kurzu získat diplom BTEC Level 5 HND. Akceptujeme vysvědčení ze všech oborů středního vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou. V případě, že jste studoval(a) střední školu v zahraničí, můžete se prokázat např.:

 • A BTEC Level 3 qualification in Creative Media Production
 • A GCE Advanced Level profile that demonstrates strong performance in a relevant subject or adequate performance in more than one GCE subject.
  This profile is likely to be supported by GCSE grades A* to C (or equivalent), and/or 9 to 4 (or equivalent) in subjects such as maths and English
 • Other related Level 3 qualifications
 • An Access to Higher Education Diploma awarded by an approved further education institution
 • An international equivalent of the above or related work experience
 

Uchazeči z jižní Asie by měli mít 12 dokončených tříd, aby byli způsobilí pro studium tohoto programu. Pokud takový doklad nemůžete doložit, program můžete i přesto studovat, ale místo britského diplomu BTEC HND obdržíte certifikát Prague Film Institutu.

Poklady pro 1. kolo

Self-tape / Monolog

Délka do 3 minut. Vítané i ukázky nahrané na telefon.

Herecká nahrávka

Pošlete nám ukázku svých hereckých schopností. Maximální délka videa je 5 minut. 

Motivační dopis

Rozsah 1-2 normostrany (250-500 slov) o tom, proč chcete studovat filmové herectví a proč právě na naší škole.

Poklady pro 2. kolo

On-line pohovor

Pokud splníte vstupní požadavky prvního kola, dostanete se do užšího výběru na video pohovor, jehož cílem bude posoudit Vaši motivaci, zájem o filmovou tvorbu a studijní očekávání.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?