Podklady a dokumenty

Vstupní předpoklady: Jednoleté studium filmové tvorby – Začátečníci

Přijímací řízení do jednoletých programů filmové tvorby se skládá ze dvou kol. V 1. kole podáš požadované materiály spolu s on-line přihláškou. V přihlášce si také vybereš, jakou specializaci chceš studovat. Pokud splníš vstupní požadavky, postoupíš do 2. kola zahrnující online pohovor. Výsledek přijímacího řízení se od nás dozvíš do 24 hodin od pohovoru.

Jednoleté programy filmové tvorby

Specializace: kamera, produkce, režie, scenáristka, dokumentaristika, postprodukce

Termíny a školné: viz Ceník a termíny

Vstupní předpoklady

Věk: 18 let

Pokud nesplňujete požadavek na minimální věk (při splnění ostatních požadavků), prosím kontaktujte nás. Můžete mít nárok na výjimku.

Angličtina: komunikativní úroveň

Žadatelé, kteří nejsou rodilými mluvčími v angličtině a kteří neabsolvovali poslední dva roky školní docházky v angličtině, musí prokázat znalost v angličtině na úrovni odpovídající rámcům uvedeným níže:

 • Společný evropský referenční rámec (CEFR) úroveň B2
 • PTE51
 • IELTS 5.5 (Reading a Writing musí být na úrovni 5.5)
 • Nebo ekvivalent výše uvedených

Pokud nejste schopni prokázat znalost angličtiny na těchto úrovních žádným certifikátem, vyhrazujeme si právo nezapsat uchazeče ke studiu do té doby, dokud úspěšně nesloží náš test z anglického jazyka.

Sken občanského průkazu

Od uchazečů z ČR a EU akceptujeme občanské průkazy. Uchazeči mimo EU musí podat sken svého cestovního pasu.

Strukturovaný životopis (CV)

Váš životopis by měl obsahovat jméno příjmení, kontaktní údaje, pracovní zkušenosti nebo vaše reference z natáčení videí/filmů, předchozí vzdělání a kvalifikace, klíčové dovednosti.

Sken středoškolského vysvědčení

Požadován pouze v případě, že máte zájem na konci kurzu získat diplom BTEC Level 5 HND. Akceptujeme vysvědčení ze všech oborů středního vzdělávání ukončeného maturitní zkouškou. V případě, že jste studoval(a) střední školu v zahraničí, můžete se prokázat certifikáty:

 • A BTEC Level 3 qualification in Creative Media Production
 • A GCE Advanced Level profile that demonstrates strong performance in a relevant subject or adequate performance in more than one GCE subject.
  This profile is likely to be supported by GCSE grades A* to C (or equivalent), and/or 9 to 4 (or equivalent) in subjects such as maths and English
 • Other related Level 3 qualifications
 • An Access to Higher Education Diploma awarded by an approved further education institution
 • An international equivalent of the above or related work experience

Uchazeči z jižní Asie by měli mít 12 dokončených tříd, aby byli způsobilí pro studium tohoto programu. Pokud takový doklad nemůžete doložit, program můžete i přesto studovat, ale místo britského diplomu BTEC HND obdržíte certifikát Prague Film Institutu.

Poklady pro 1. kolo

Kreativní portfolio

Pošlete nám nejlepší ukázku vaší kreativní tvorby. Forma je libovolná, může se jednat o: krátké video, fotografie, povídku, vizualizaci, scénář, atd. Pokud máte již zkušenosti s natáčením filmů, zašlete nám ukázku vašeho nejlepšího projektu s vysvětlením, jaká v něm byla vaše role a na jaké pozici jste působil. 

Motivační dopis

Rozsah 1-2 normostrany  (250-500 slov) textu o tom, proč chcete studovat film a proč jste si vybral(a) naší školu. 

Poklady pro 2. kolo

On-line pohovor

Pokud splníte vstupní požadavky prvního kola, dostanete se do užšího výběru na video pohovor, jehož cílem bude posoudit Vaši motivaci, zájem o filmovou tvorbu a studijní očekávání.

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can I help you?